Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 1 điểm cho mỗi A$1 chi tiêu

  • Buy a ticket

   Nhận 1 điểm cho mỗi A$1 chi tiêu

  • Sign up to the site

   Nhận 50 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • AUD 100 off

   10000 Điểm = Giảm A$100 cho tất cả mặt hàng

Email: sales@chesonline.store / PH: (02) 4200 9800